Hotline: 0989.989.989    |   Liên hệ        
| 19/07/2021, 06:53 pm |

Bản dịch mới nhất điển tích điển cố “Đối Tọa Thanh Đàm” thông điệp mang đến may mắn!


Bản dịch mới nhất điển tích điển cố “Đối tọa thanh đàm” thông điệp mới nhân văn mang đến may mắn! #điểntíchđiểncố #ĐốiTọaThanhĐàm


Tìm kiếm tư liệu quí, may có được một bản dịch mới nhân văn hơn của điển tích điển cố “Đối tọa thanh đàm” #VinhTiên


 Ngày xưa các cụ như bây giờ ngồi trà đạo ngẫm chuyện nhân tình thế thái hay tám tít linh tinh phố phường cũng phải dãn cách hơn 2 mét, ai không tin lấy kính lúp đo thử xem…😅 🤩

💥🌿 Sự thật đến một câu chuyện khác xa với dòng viết vui trên để dẫn vào một điển tích trên gốm ký kiểu thời vàng son với tài ngoại giao của người Việt với các sứ Tàu (Trung Quốc)


Tư liệu về tích “Đối tọa thanh đàm” rất hiếm, tìm kiếm Google (Google search) chỉ có đôi dòng ghi đến nay vẫn chưa xác định đúng sai là “Về đời Tam quốc, (Hậu Hán) các học giả thường đi lại chơi bời rượu chè, bàn luận về huyền lý, không để ý đến lẽ phải đúng sai, nên đời đó gọi là "Thanh Đàm" có ý nói là chỉ chuyện phiếm, phóng túng, chơi bời, không có ích gì cho nhân, quần, xã hội” và nhiều bài ghi chép ngắn gọn để mua bán giao lưu với người trao đổi sưu tập bằng 2 câu thơ: 
#Google #Googlesearch


“Tọa đối thanh đàm thế sự, 

Nhàn khang thiển thủy hành chu.”

Dịch thơ (1):  “Bên nhau ta nói chuyện đời  Rỗi xem sông cạn thuyền trôi nhọc nhằn”


Đối tọa thanh đàm thế sự

Nhàn khan thiển thủy hành chu 

Dịch thơ (2): Ngồi trước suối trong bàn thế sự  Nhàn xem nước cạn thuyền bơi 


(Đối tọa) thanh đàm thế sự

(Nhàn khan) thiển thủy hành chu

Dịch thơ (3): “Bên nhau ta nói chuyện đời Rỗi xem sông cạn thuyền trôi nhọc nhằn


Nghĩa chung: Ngồi đối nhau bàn phiếm chuyện đời, rồi xem nước cạn chở thuyền (nước cạn mà chở thuyền thì sao được tỏ rõ là vô ích).